Podstawą rozliczenia jest strona rozliczeniowa wykonanego tłumaczenia (tekstu docelowego), obejmująca 1500 znaków (wraz z pojedynczymi spacjami między wyrazami), a dla tłumaczenia poświadczonego 1125 znaków (wraz z pojedynczymi spacjami między wyrazami). Liczba znaków jest obliczana przy pomocy odpowiednich funkcji edytora tekstu.

Każda rozpoczęta strona tłumaczenia zwykłego jest zaokrąglana do pół strony, z wyjątkiem pierwszej strony, która jest liczona jako pełna. Każda rozpoczęta strona tłumaczenia poświadczonego jest liczona jako pełna.

W przypadku odwołania zlecenia po jego potwierdzeniu tłumaczowi przysługuje zapłata za część tłumaczenia przygotowaną do chwili odwołania zlecenia telefonicznie, z potwierdzeniem mailem.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia dolicza się VAT w wysokości 23%. Na tłumaczenia wystawiam faktury VAT, standardowy termin płatności to 14 dni.

Gwarantuję poufność materiałów i dokumentów przekazanych do tłumaczenia – na życzenie Klienta podpisuję zobowiązanie do zachowania poufności. 

UA-54786050-1