Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenie zwykłe
Strona tłumaczenia zwykłego to 1500 znaków ze spacjami. Tekst do tłumaczenia można przesłać mailem i tą samą drogą odsyłam gotowe tłumaczenie. Termin realizacji jest ustalany indywidualnie i zależy od długości i rodzaju dokumentu. Możliwe są trzy tryby realizacji: zwykły, przyspieszony i ekspresowy. Stawka zależy od wybranego trybu. Po przesłaniu tekstu do tłumaczenia odeślę propozycję terminów i koszt dla każdego trybu.

Tłumaczenie poświadczone
To specyficzny rodzaj tłumaczenia wykonywany przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy dokumentów oficjalnych i urzędowych, często wtedy, gdy tłumaczenie trzeba złożyć w urzędzie. Zasady wykonywania takich tłumaczeń reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. Strona tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków. Tłumaczenie wykonuje się z oryginału dokumentu – wtedy tłumaczowi należy okazać oryginał, najpóźniej w chwili odbierania tłumaczenia – lub z kopii. Tłumaczenie poświadczone jest wydawane klientowi w formie wydruku, opatrzonego pieczęcią i podpisem tłumacza. Ewentualne dodatkowe egzemplarze tłumaczenia są wydawane za dodatkową opłatą.
Tłumaczenia poświadczone to najczęściej tłumaczenia aktów stanu cywilnego, dokumentów korporacyjnych i urzędowych, wszelkiego typu świadectw i dyplomów itp.