Specjalizacja

Prawo:
wszelkiego rodzaju umowy, np. o pracę, kupna/sprzedaży, najmu, dzierżawy, dostawy, o współpracę, o świadczenie usług, itp., akty notarialne, pisma procesowe, wyroki i orzeczenia, akty stanu cywilnego, uchwały, decyzje i rozporządzenia, odwołania, protokoły, skargi, pozwy, opinie prawne, wypisy, odpisy i wyciągi z ksiąg wieczystych i rejestrów.
Finanse:
sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów, prospekty emisyjne, plany kont, raporty i prognozy budżetowe, analizy finansowe, opisy zasad rachunkowości i procedury wewnętrzne, deklaracje podatkowe.
Bankowość:
wnioski, decyzje i umowy kredytowe, opinie bankowe, uchwały Zarządu, regulaminy usług i produktów, procedury wewnętrzne i okólniki, wytyczne organów nadzorczych i regulacyjnych.
Marketing:
oferty, ulotki, zawartość stron internetowych, prezentacje marek, produktów i usług, wywiady i artykuły prasowe, opisy działalności, regulaminy świadczenia usług, opisy kampanii marketingowych i promocyjnych, plany sprzedażowe.