Tłumacz przysięgły

Oferta
Oferuję tłumaczenia w parze językowej polski/angielski:
• pisemne i ustne,
• zwykłe i uwierzytelnione (tzw. poświadczone).

Ponieważ zajmuję się wyłącznie tłumaczeniami, jestem w stanie podjąć się zleceń ekspresowych, z krótkim terminem realizacji, w tym wymagających pracy w godzinach nocnych.
Korzystam z oprogramowania wspomagającego pracę tłumacza (Wordfast, Trados, memoQ), co zapewnia wysoką wydajność i zachowanie spójnej terminologii.
Gwarantuję poufność powierzonych materiałów i informacji. Na życzenie popisuję zobowiązanie do zachowania poufności.
Prowadzę działalność gospodarczą, wystawiam faktury VAT.