Jak zamówić tłumaczenie

Proszę o przesłanie tekstu do tłumaczenia mailem i ewentualne wskazanie, kiedy chcą Państwo otrzymać tłumaczenie.

Dopuszczalne formaty to Word, Excel, PowerPoint, edytowany pdf itp. W przypadku tłumaczenia poświadczonego proszę o przesłanie skanu dokumentu. Proszę o zdjęcie ewentualnych zabezpieczeń (haseł) uniemożliwiających edycję dokumentu.

Jeśli mają Państwo podobne dokumenty i chcą zachować spójność słownictwa, także proszę o ich przesłanie (proszę wyraźnie zaznaczyć, który dokument jest do tłumaczenia, a który to materiał pomocniczy. Po otrzymaniu dokumentu prześlę wycenę tłumaczenia – propozycję trzech terminów realizacji do wyboru i informację o koszcie zlecenia. Po otrzymaniu informacji, na który tryb się Państwo decydują, rozpocznę pracę nad zleceniem.

Gotowe tłumaczenie odsyłam mailem, a w przypadku tłumaczeń poświadczonych ustalamy miejsce i godzinę odbioru oraz liczbę potrzebnych egzemplarzy. Najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia poproszę o okazanie oryginału.

Korzystam z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dzięki temu gotowe tłumaczenie mogę odesłać w formie elektronicznej, bez konieczności odbioru wydruku, także bezpośrednio do wskazanego urzędu/odbiorcy.